REGULAMIN KONKURSU Enamorada Art „ Znam i lubię”

§1
Regulamin określa zasady konkursu “Brazyliada”

§2
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Enamorada Art. Z siedzibą w Łodzi NIP 7271850843 REGON 470974643

§3
Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu

§4
1.Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu organizowanego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez niego przetwarzane w celu organizacji konkursu i wyłonienia Zwycięzców

2.Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie

§5
1.Wysyłając zgłoszenie na konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z konkursem oraz w celu informacyjno – marketingowym Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. z roku 1977 Nr 133 poz 188 )

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osoby trzeciej lub uczestników

§6
1.Konkurs rozpocznie się 05.12.2015, a zakończy 09.12.2015 o godź 12:00

2.Zadanie konkursowe :

Na adres mailowy enamorada.art@wp.pl z dopiskiem Konkurs należy przesłać w w/w terminie zgłoszenie konkursowe, które będzie zawierało

– imię i nazwisko osoby uczestniczącej w konkursie

– odpowiedź na pytanie konkursowe

3.Dane osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie

4.Nagrody w konkursie:

Książka “Enamorada” i ebook “LIFTING” – wydawca Enamorada Art

5.Konkurs wyłoni siedmiu zwycięzców.

§7
1.Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na fanpage’u The Enamorada nie później niż trzy dni od zakończenia konkursu

§8
Niniejszy Regulamin znajduje się w siedzibie Organizatora

§9
1.Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy po uprzednim podaniu danych adresowych niezbędnych do wysyłki nagrody

2.Nagrody zostaną wysłane i dostarczone za pośrednictwem przesyłki pocztowej

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

§11
Ta promocja nie jest sponsorowana, prowadzona przez administratora i związana z Facebookiem w żaden sposób. Jako uczestnik rozumiesz, że dostarczasz informacje organizatorowi promocji, a nie Facebookowi. Informacje podane w konkursie będą wykorzystywane w celach marketingowych

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s